Acute PsychiatrieMenu
Acute Psychiatrie

Addendum 9. Overzicht relevante links/websites

Psychofarmaca tijdens de zwangerschap:

Algemene informatie over psychiatrische aandoeningen:

Interacties van psychofarmaca:

Informatie over doseringen, bijwerkingen, interacties et cetera van farmaca:

Informatie over clozapine:

Informatie over bipolaire stoornis, inclusief voor patiënten:

Recente artikelen over allerlei thema’s in de psychiatrie:

Richtlijnen over psychiatrische ziektebeelden en aanverwante informatie:

Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie:

Informatie over (auto)-intoxicaties:

BOPZ-taken online (Nederland):

Dwangmaatregelen in de zorg (Nederland):

Huiselijk geweld en kindermishandeling (Nederland):

Probleemgedrag bij mensen met een verstandelijke beperking:

Meetinstrumenten (bv. de Bush-Francis Catatonia Rating Scale en de Hamiltonvragenlijst voor depressie):

versie: 1.1.1