Acute PsychiatrieMenu
Acute Psychiatrie

Addendum 7. Diagnostische eigenschappen van vragenlijsten en laboratoriumtesten bij alcoholgebruik

Waarde van de AUDIT en laboratoriumtesten (zie addenda 3 en addenda 5) bij het bepalen van chronisch excessief alcoholgebruik en risico-inschatting op onttrekkingssymptomen.

Sensitiviteit (%)Specifiteit (%)PVWNVM
PEth8483100100
AUDIT (> 7)*69989586
GGT (> 55 IU/L)37724169
ASAT (> 50 IU/L)20803466
CDT (> 2.5%)47714672
MCV (> 95 fl)32713667

* Bij vrouwen en ouderen moet > 4 gehanteerd worden. PEth = fosfatidylethanol; GGT = gamma-glutamyltransferase;
ASAT = aspartaat-aminotransferase; CDT = carbohydrate deficient transferrine; MCV = mean corposcular volume;
PVW = positief voorspellende waarde; NVW = negatief voorspellende waarde.

versie: 1.1.1