Acute PsychiatrieMenu
Acute Psychiatrie

Addendum 6. CIWAS-Ar (bij stoornissen in het gebruik van alcohol)

1. Misselijkheid en braken

0. Geen misselijkheid en geen braken
1. Lichte misselijkheid en geen braken
4. Intermitterende misselijkheid met braakneigingen
7. Constante misselijkheid, frequente braakneigingen en braken

2. Tremor (observatie)

0. Geen tremor
1. Niet zichtbaar maar voelbaar door met vingertop aan de vingertop te voelen
4. Matig, met de armen van de patiënt gestrekt
7. Ernstig, zelfs met armen gestrekt

3. Zweten (observatie)

0. Geen zweet zichtbaar
4. Duidelijke zweetparels op het voorhoofd
7. Doornat van het zweten

4. Tactiele stoornis (Heeft u jeuk of een ander gevoel op uw huid?)

0. Geen
1. Zeer lichte jeuk, tintelend, brandend of doof gevoel
2. Lichte jeuk, tintelend, brandend of doof gevoel
3. Matige jeuk, tintelend, brandend of doof gevoel
4. Matige hallucinaties
5. Ernstige hallucinaties
6. Extreem ernstige hallucinaties
7. Continue hallucinaties

5. Auditieve stoornissen (Meer bewust van geluiden om u heen, hoort u dingen die er niet zijn?)

0. Niet aanwezig
1. Zeer lichte hardheid of vermogen om schrik aan te jagen
2. Lichte scherpheid of vermogen om schrik aan te jagen
3. Matige scherpheid of vermogen om schrik aan te jagen
4. Matige ernstige hallucinaties
5. Ernstige hallucinaties
6. Extreem ernstige hallucinaties
7. Continue hallucinaties

6. Visuele stoornissen (Licht helderder, gevoelig voor licht, andere kleuren, dingen die er niet zouden moeten zijn?)

0. Niet aanwezig
1. Zeer lichte gevoeligheid
2. Lichte gevoeligheid
3. Matige gevoeligheid
4. Matig ernstige hallucinaties
5. Ernstige hallucinaties
6. Extreem ernstige hallucinaties
7. Continue hallucinaties

7. Angst (Voelt u zich angstig of zenuwachtig?)

0. Geen angst, op zijn gemak
1. Een beetje angstig
4. Matig angstig of behoedzaam, zodat angst daaruit wordt afgeleid
7. Gelijkwaardig aan acute paniektoestand, zoals gezien wordt bij delirium of acute schizofrene reacties

8. Opwinding (observatie)

0. Normale activiteit
1. Een beetje meer dan normale activiteit
4. Matig gejaagd en rusteloos
7. Loopt heen en weer gedurende het grootste deel van het interview, of ligt constant te woelen in bed

9. Hoofdpijn, vol gevoel in het hoofd? (Voelt uw hoofd anders, hoofdpijn, bandgevoel, duizeligheid?)

0. Niet aanwezig
1. Zeer licht
2. Licht
3. Matig
4. Matig ernstig
5. Ernstig
6. Zeer ernstig
7. Extreem ernstig

10. Oriëntatie en bewustzijn

0. Georiënteerd, kan getallen optellen
1. Kan getallen niet optellen en is onzeker over de datum
2. Gedesoriënteerd voor de datum met niet meer dan 2 kalenderdagen
3. Gedesoriënteerd voor de datum met meer dan 2 kalenderdagen
4. Gedesoriënteerd in plaats en/of persoon

De maximale score is 67
Lichte ontwenningsverschijnselen: 0-15
Matige ontwenningsverschijnselen: 16-20
Ernstige ontwenningsverschijnselen: > 20

versie: 1.1.1