Acute PsychiatrieMenu
Acute Psychiatrie

Addendum 5. AUDIT-C (bij stoornissen in het gebruik van alcohol)

Hoe vaak gebruikte u het afgelopen jaar een alcoholhoudende drank?

0 = nooit
1 = maandelijks of minder
2 = 2-4 maal per maand
3 = 2-3 maal per week
4 = 4 of meer maal per week

Hoeveel glazen alcoholhoudende drank gebruikte u op een doorsnee dag in het afgelopen jaar?

0 = 1 of 2
1 = 3 of 4
2 = 5 of 6
3 = 7, 8 of 9
4 = 10 of meer

Hoe vaak gebruikte u 6 of meer glazen alcoholhoudende drank tijdens een bepaalde gelegenheid in het afgelopen jaar?

0 = nooit
1 = minder dan eens per maand
2 = maandelijks
3 = wekelijks
4 = dagelijks of bijna iedere dag

Conclusie: bij een totaalscore van ≥ 4 bij vrouwen en ≥ 5 bij mannen diagnose van stoornis in gebruik overwegen en behandelopties bespreken.

versie: 1.1.1