Acute PsychiatrieMenu
Acute Psychiatrie

26. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

J.A. Dekker, J. Steenmeijer, A.J.E. Visscher, M. Snelleman, R. Zuijderhoudt, A. Hondius, R. van Ojen, T. Stikker, R. Keurentjes, C.H. Vinkers

**Cautie:** bij een verkorte samenvatting kunnen juridische nuances ontbreken. Dit overzicht heeft niet als doel om een uitputtende en volledige beschrijving te geven van alle juridische zaken. Bij twijfel moeten er andere bronnen worden geraadpleegd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in dit hoofdstuk.
  • Aansprakelijkheid is mogelijk via klachtrecht, tuchtrecht, strafrecht en civielrecht.
  • Een arts is zelfstandig aansprakelijk voor fouten. Dat geldt ook als er sprake is van supervisie en/of een opleidingssituatie.
  • Supervisoren of het ziekenhuis zijn vaak medeaansprakelijk voor (schadelijke) gevolgen.
  • Ook in de acute situatie moet een arts bekwaam zijn om een handeling uit te voeren. De supervisor moet de arts adequaat begeleiden of de opdracht zelf uitvoeren als dat niet zo is. In een dergelijk geval moet een supervisor daarvoor (ook ’s nachts) in huis komen.
  • Verantwoordelijkheid van supervisor hangt af van ervaring van arts-assistent (o.a. opleidingsjaar) én hoe goed de supervisor de arts kent.
  • Schrijf alle overwegingen op in het dossier.
  • Met (goed gedocumenteerde) motivatie mag er van een richtlijn worden afgeweken. Gemotiveerd afwijken moet bijvoorbeeld in het geval van een contra-indicatie of een verouderde richtlijn.
  • De arts moet in het dossier schrijven met wie is overlegd en waarom er voor een bepaald beleid is gekozen. Ook overwegingen en behandelalternatieven moeten zorgvuldig genoteerd worden. In principe geldt: niet opgeschreven is niet gedacht. De hoofdbehandelaar is ervoor verantwoordelijk dat de dossiervoering voldoet aan de gestelde eisen. In het dossier moeten de naam en functie van degene die de aantekening maakt herleidbaar zijn.
versie: 1.1.1