Acute PsychiatrieMenu
Acute Psychiatrie

25. Eenzijdig opzeggen behandelingsovereenkomst door behandelaar

J.A. Dekker, J. Steenmeijer, A.J.E. Visscher, M. Snelleman, R. Zuijderhoudt, A. Hondius, R. van Ojen, T. Stikker, R. Keurentjes, C.H. Vinkers

**Cautie:** bij een verkorte samenvatting kunnen juridische nuances ontbreken. Dit overzicht heeft niet als doel om een uitputtende en volledige beschrijving te geven van alle juridische zaken. Bij twijfel moeten er andere bronnen worden geraadpleegd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in dit hoofdstuk.
 • Opzeggen van de behandelingsovereenkomst en daarmee stoppen van de behandeling kan bij gewichtige redenen of als de medische indicatie voor de behandeling is vervallen.
 • Gewichtige redenen kunnen zijn: (herhaaldelijk) agressief gedrag naar behandelaar, grensoverschrijdend gedrag van patiënt naar behandelaar, uit de regio verhuizen, tegenwerken van de behandeling of als er sprake is van medisch zinloos handelen. Dit moet goed onderbouwd gedocumenteerd zijn. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
 • Onvoldoende reden is:
  • niet meewerken van de patiënt, terwijl behandeling wel zinvol is;
  • verstoorde relaties met familieleden.
 • Eisen opzegging:
  • niet plotseling, reken op 2 tot 3 maanden termijn;
  • behandelaar moet actief op zoek naar behandelalternatief of nazorg en behandeling overdragen.
 • Ontslag uit kliniek:
  • WGBO: na plots ontslag uit een psychiatrische instelling van een patiënt die zelf opgenomen wil blijven, moet een poliklinische behandeling (als dat is geïndiceerd) worden geboden, in ieder geval ter overbrugging tot een andere geschikte behandeling gevonden is;
  • BOPZ: ontslag uit de kliniek door de geneesheer-directeur moet plaatsvinden als er geen gevaar meer is of als er geen stoornis meer is die gevaar veroorzaakt waarmee de rechterlijke maatregel vervalt (op de werkvloer ook wel opheffen IBS of RM genoemd). Een klinische opname kan natuurlijk ook zonder BOPZ-maatregel worden voortgezet bij blijk van de nodige bereidheid tot opname. Een vrijwillig vervolg van de behandeling moet ook worden overwogen.
versie: 1.1.1