Acute PsychiatrieMenu
Acute Psychiatrie

21. WGBO of BOPZ bij dwangbehandeling?

J.A. Dekker, J. Steenmeijer, A.J.E. Visscher, M. Snelleman, R. Zuijderhoudt, A. Hondius, R. van Ojen, T. Stikker, R. Keurentjes, C.H. Vinkers

Let op, dit hoofstuk is gezien de gewijzigde wetgeving omtrent BOPZ niet meer up-to-date. Wij onderzoeken de mogelijkheden tot het vernieuwen van dit hoofdstuk.
Cautie: bij een verkorte samenvatting kunnen juridische nuances ontbreken. Dit overzicht heeft niet als doel om een uitputtende en volledige beschrijving te geven van alle juridische zaken. Bij twijfel moeten er andere bronnen worden geraadpleegd. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden in dit hoofdstuk.

Om te bepalen welk juridisch kader er eventueel geldt voor dwangbehandeling (WGBO of BOPZ), ga uit van de volgende tabel. Bij een vrijwillige opname geldt de WGBO (ook binnen de GGZ).

Tabel 21.1 - Wanneer geldt de WGBO en wanneer geldt de BOPZ?

Wanneer welke wet?Soort afdeling
Dwangopname onder IBS of RM op PAAZ/ APZ/GGZ*Ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum
Dwangbehandeling van een...Somatische ziekte*WGBOWGBO
Psychiatrische ziekteBOPZWGBO

* Zolang deze los staat van de psychiatrische ziekte.

versie: 1.1.1