Acute PsychiatrieMenu
Acute Psychiatrie

Auteurs

Redactiecommissie

 • Dr. J.J. Luykx
 • Dr. M. Moret-Hartman
 • Drs. W.M. Tempelaar
 • Dr. J.K. Tijdink
 • Dr. mr. C.H. Vinkers
 • Dr. L.D. de Witte

Mede-auteurs

 • Aios-groep en superviserende psychiaters UMC Utrecht 2010-2013
 • Drs. S. van Arum (Huiselijk geweld (inclusief kindermishandeling))
 • Dr. M.L.F.J. Bak (Acute agitatie)
 • Prof. dr. A.J.L.M. van Balkom (Paniekaanval)
 • Drs. H.E. Becker (Psychotische episode, deel over kinderen en adolescenten)
 • Dr. E. Beers (Serotoninesyndroom; Maligne antipsychoticasyndroom; Onttrekking, intoxicaties en bijwerkingen van psychofarmaca; Interacties tussen psychofarmaca)
 • Drs. V.W. van den Bergh (Meerdere hoofdstukken, delen over kinderen en adolescenten)
 • Dr. V. Bergink (Psychofarmaca in de zwangerschap en peri partum)
 • Dr. T.K. Birkenhäger (Depressieve episode)
 • Drs. M. van den Bosch (Psychotische episode)
 • Prof. dr. W. van den Brink (Intoxicaties met en onthouding van alcohol)
 • Dr. R. Bruggeman (Psychotische episode)
 • Drs. M.G.M. Clerkx (Aandachtspunten bij de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking)
 • Drs. L. van Diermen (Suïcidaliteit)
 • Prof. dr. G. Dom (Alcoholgerelateerde problemen; Intoxicaties metpsychostimulerende middelen)
 • Dr. P.R. Doornebal-Bakker (Acute bewegingsstoornissen; Katatonie)
 • Prof. dr. A.A. van Elburg (Eetstoornissen)
 • Dr. M. Figee (Paniekaanval)
 • Drs. G. van Gelder (Acute agitatie)
 • Drs. mr. J. Godschalx-Dekker (Juridische zaken)
 • Prof. dr. P.N. van Harten (Acute bewegingsstoornissen; Katatonie)
 • Dr. H.L. Hamburger (Insomnie)
 • Prof. dr. M.H.J. Hillegers (Manische episode, deel over kinderen en adolescenten)
 • Prof. dr. H.W. Hoek (Eetstoornissen)
 • Dr. A.J.K. Hondius (Juridische zaken)
 • Prof. dr. W.J.G. Hoogendijk (Depressieve episode)
 • Dr. J.W. Hop (Insomnie, deel over kinderen en adolescenten)
 • Dr. G.E. Jacobs (Acute agitatie; Insomnie; Onttrekking, intoxicaties en bijwerkingen van psychofarmaca; Interacties tussen psychofarmaca)
 • Prof. dr. C.A.J. de Jong (Intoxicaties met psychostimulerende middelen)
 • Dr. F.G.A. Jansman (Onttrekking, intoxicaties en bijwerkingen van psychofarmaca; Interacties tussen psychofarmaca)
 • Prof. dr. R.S. Kahn (Psychotische episode)
 • V. van Kasteel (Insomnie)
 • Prof. dr. A.J.F.M. Kerkhof (Suïcidaliteit)
 • Drs. M.A. Koster (Delier)
 • Mr. dr. R.B.M. Keurentjes (Juridische zaken)
 • Dr. H. Kemperman (Laboratoriumonderzoek bij acute psychiatrische klachten)
 • Dr. C. Kramers (Onttrekking, intoxicaties en bijwerkingen van psychofarmaca; Interacties tussen psychofarmaca)
 • Prof. dr. R.W. Kupka (Manische episode)
 • Dr. M. Lambregtse (Psychofarmaca in de zwangerschap en peri partum)
 • Dr. A.F.G. Leentjens (Delier)
 • Drs. A.E. van Leeuwen (Depressieve episode)
 • Drs. J. Meerdinkveldboom (Suïcidaliteit, deel over kinderen en adolescenten)
 • Drs. C. Mentzel (Acute bewegingsstoornissen)
 • Drs. H.C. van Mierlo (Katatonie)
 • Drs. J.K. Mokkenstorm (Suïcidaliteit)
 • Prof. dr. P. Moleman (Serotoninesyndroom; Maligne antipsychoticasyndroom)
 • Dr. H. Mulder (Onttrekking, intoxicaties en bijwerkingen van psychofarmaca; Interacties tussen psychofarmaca)
 • Dr. M.S. van Noorden (Intoxicaties met psychostimulerende middelen)
 • Dr. P. Naarding (Meerdere hoofdstukken, delen over ouderen)
 • Dr. R.L. van Ojen (Acute agitatie; Juridische zaken)
 • Drs. M. Otter (Aandachtspunten bij de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking)
 • Drs. E. van Otterdijk (Serotoninesyndroom; Maligne antipsychoticasyndroom)
 • Drs. S.B.J. Oude Ophuis (Eetstoornissen)
 • T. Pattyn MSc (Paniekaanval)
 • Dr. C.G. Reichart (Depressieve episode, deel over kinderen en adolescenten)
 • Dr. H.G. Ruhé (Depressieve episode)
 • Dr. A.F.A. Schellekens (Intoxicaties en onthouding van alcohol; Intoxicaties met psychostimulerende middelen)
 • Dr. A. Scheifes (Aandachtspunten bij de behandeling van mensen met een verstandelijke beperking)
 • Dr. J.N. Schieveld (Delier, deel over kinderen en adolescenten)
 • Prof. dr. R.A. Schoevers (Depressieve episode)
 • Dr. P.F.J. Schulte (Manische episode)
 • R.R. Schür MSc (Intoxicaties en onthouding van alcohol)
 • D. Sikkens MSc (Acute agitatie)
 • Drs. K. van Slobbe-Maijer (Meerdere hoofdstukken, delen over kinderen en adolescenten)
 • Prof. dr. A.J.C. Slooter (Delier)
 • Drs. M. Snelleman (Juridische zaken)
 • Drs. J. Steenmeijer (Meerdere hoofdstukken, delen over kinderen en adolescenten)
 • J. Strous MSc (Suïcidaliteit; Intoxicaties met en onthouding van overige dempende middelen)
 • Mr. T. Stikker (Juridische zaken)
 • J. Veraart MSc (Intoxicaties met psychostimulerende middelen; Intoxicaties met hallucinogenen)
 • Drs. R. Vis (Onttrekking, intoxicaties en bijwerkingen van psychofarmaca; Interacties tussen psychofarmaca)
 • Drs. A.J.E. Visscher (Juridische zaken, deel over ouderen)
 • Drs. L. Vogtländer (Huiselijk geweld (inclusief kindermishandeling))
 • Dr. J.A. van Waarde (Serotoninesyndroom; Maligne antipsychoticasyndroom)
 • Drs. H. van Welie (Serotoninesyndroom; Maligne antipsychoticasyndroom)
 • Dr. R. van Westrhenen (Onttrekking, intoxicaties en bijwerkingen van psychofarmaca; Interacties tussen psychofarmaca)
 • Drs. J. Zantvoord (Onttrekking, intoxicaties en bijwerkingen van psychofarmaca; Interacties tussen psychofarmaca; Psychofarmaca in de zwangerschap en peri partum; Intoxicaties met en onthouding van overige dempende middelen)
 • Mr. drs. R.H. Zuijderhoudt (Juridische zaken)
versie: 1.1.1